maytinhlaptopcu.net

Điều khoản sử dụng

a. Thông tin khách hàng
Nhằm đảm bảo cung cấp cho khách hàng những dịch vụ và tiện ích tối ưu nhất, chúng tôi thu thập từ khách hàng (KH) các loại thông tin sau đây:
- Thông tin cá nhân (tên, tuổi, giới tính, ngày sinh, quê quán).
- Thông tin liên lạc (số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax).
- Thông tin về website chủ quản của người đăng ký.
- Thông tin tài sản sở hữu, KH đăng bán.
 
b. Những thông tin nói trên được sử dụng vào các mục đích dưới đây:
- Thực hiện và quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai;
- Thực hiện và quản lý lưu lượng KH sử dụng dịch vụ;
- Thực hiện và quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin khuyến mại tới KH như gửi các cập nhật mới nhất về thông tin khuyến mại và chào giá mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;
- Cải thiện dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của KH;
- Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu người dùng;
- Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của KH nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và liên hệ để giải quyết nhu cầu của KH khi cần.
- Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác với các mục đích nói trên, ch